Vraag en antwoord – Wanbetalers Register

Vraag en antwoord

Mag ik zomaar een wanbetalersregistratie verrichten?

Smaad, belediging en laster zijn allemaal strafbare feiten. Als u een vermelding doet die niet op waarheid berust, niet in het algemeen belang is of niet is gebaseerd is op voldoende feiten bent u in overtreding. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de vermelding. Deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de vermeldingen. Deze verantwoordelijkheid berust bij degene die vermelding heeft geplaatst.

Ik word ondanks de voorwaarden als persoon vermeld, wat nu?

Privé gegevens mogen niet op deze website vermeld worden. Worden uw privégegevens toch vermeld, meld u dat dan via mail naar info@wanbetalers-register.nl. Wij zullen uw melding onderzoeken. Dit kan er toe leiden dat de melding wordt verwijderd en dat het account van degene die uw gegevens heeft geplaatst, wordt beëindigd.

Behandeling met spoed

Wil u dat uw melding met spoed wordt behandeld, vraag dan een contra onderzoek aan. De kosten hiervan zijn 125 euro en dienen vooraf te worden voldaan. Zie ook: http://www.wanbetalers-register.nl/onterechte-registratie/

Mijn bedrijf is geregistreerd, maar dat is onterecht. Wat kan ik doen?

In dit geval kan u met het bedrijf dat u heeft vermeld in contact treden om de vermelding ongedaan te maken.

Ik wil graag anoniem een wanbetaler aanmelden, kan dat?

U kan een wanbetaler niet anoniem aanmelden. Communicatie is vaak de beste oplossing.

Mag ik zomaar een bedrijf als wanbetaler vermelden?

Als blijkt dat er sprake is van smaad, belediging of laster, kan u worden veroordeeld voor uw vermelding. Zorg dus voor een goede onderbouwing als u een vermelding doet.

Zijn er kosten verbonden aan een wanbetalersregistratie?

Er zijn geen kosten verbonden aan een wanbetalersregistratie. Het bedrijf dat als wanbetaler te boek staat is wel kosten verschuldigd als deze een contra onderzoek vraagt.