Voorwaarden – Wanbetalers Register

Voorwaarden

Als u een wanbetaler wilt registreren moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u moet beschikken over een geldige overeenkomst of leveringsbewijs
  • u moet beschikken over een factuur waarvan de uiterste betaaldatum minimaal 60 dagen is verstreken zonder dat daar een betaling tegenover staat
  • u moet kunnen aantonen dat u het bedrijf regelmatig heeft herinnerd en tot slot ingebreke heeft gesteld
  • u moet uw wanbetaler zelf op de hoogte hebben gesteld van de vermelding
  • u mag alleen bedrijven vermelden